Načítavam moment...
Momentálne nie ste prihlásený

Kde sú tie európske rúška? (Späť na článok)

Pridajte priamu reakciu k článku

To je tak
Posunie viac právomocí výkonným orgánom EU (konkrétne napr. Európskej komisii) by možno malo zmysel, ale len keby tam sedeli schopní a kompetentní ľudia. A tu je problém navyše - že títo ľudia s výkonnými právomocami nie sú priamo volení v demokratických voľbách (na rozdiel od Europarlamentu, ktorý je však viac kecklub, než orgán s reálnou mocou a vplyvom).
Tomáš Dérer
S Komisiou nemáš pravdu.
1.) Predsedu Komisie volí Európsky parlament. Jednou z prvých úloh budúceho Parlamentu po voľbách je zvolenie nového predsedu Európskej komisie (výkonný orgán EÚ). Členské štáty nominujú kandidáta na funkciu, musia pri tom však zohľadniť výsledky európskych volieb. Parlament okrem toho musí schváliť nového predsedu Komisie absolútnou väčšinou (polovica súčasných poslancov EP plus jeden). Ak kandidát nezíska požadovanú väčšinu, členské štáty musia do jedného mesiaca navrhnúť ďalšieho kandidáta (Európska rada konajúca kvalifikovanou väčšinou). Teda predsedu Komisie už máme. 2.) Kandidáti na zvyšné úrady Komisie musia tiež prejsť náročným parlamentným procesom preverovania. Rada EÚ po dohode so zvoleným predsedom Komisie prijme zoznam kandidátov na komisárov, jedného za každý členský štát. Kandidáti na členov Komisie sa predstavia parlamentným výborom, ktoré pôsobia v ich eventuálnych oblastiach zodpovednosti. Každý výbor sa potom stretne, aby vypracoval svoje hodnotenie odborných znalostí a výkonu kandidáta, a pošle ho predsedovi Parlamentu. Negatívne hodnotenie v minulosti podnietilo kandidátov, aby z postupu odstúpili. Úplná Komisia vrátane predsedu Komisie a vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku musí byť schválená v jedinom hlasovaní Parlamentu. Po schválení Parlamentom formálne vymenuje predsedu Komisie a komisárov Rada na základe kvalifikovanej väčšiny hlasov. Teda Komisiu, či komisárov nevolia občania Únie. Iné Pani Stella Kyriakides sa stala komisárkou pre: "Zdravie a bezpečnosť potravín" Okrem iného zodpovedá aj za: -skúmanie spôsobov, ako zabezpečiť, aby Európa mala dostatok dostupných liekov na uspokojenie svojich potrieb -podpora európskeho farmaceutického priemyslu ako inovátora a svetového lídra zabezpečenie účinného vykonávania právnych predpisov EÚ o zdravotníckych pomôckach -podpora členských štátov pri zlepšovaní kvality a udržateľnosti systémov zdravotníctva -vytvorenie európskeho priestoru údajov o zdraví s cieľom podporovať výmenu zdravotných údajov a podporovať výskum a zabezpečiť, aby občania mali kontrolu nad svojimi osobnými údajmi -maximalizovať potenciál elektronického zdravotníctva pre vysokokvalitnú zdravotnú starostlivosť a znižovať nerovnosti -zabezpečenie úplnej implementácie európskeho akčného plánu pre zdravie proti antimikrobiálnym látkam a úsilie o dosiahnutie globálnej dohody o antimikrobiálnych látkach A je tu istý pán komisár Janez Lenarčič, zodpovedá za "Krízový manažment" O.i má aj tieto úlohy: -Európsky koordinátor reakcie na núdzové situácie. -Posilnenie koordinačného centra reakcie na núdzové situácie ako jediného operačného strediska reakcie na krízové ​​situácie EÚ. -Zabezpečenie mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany - rescEU sa využíva v plnej miere. -Koordinácia práce na lepšej prevencii a pripravenosti na núdzové situácie prostredníctvom podpory členských štátov pri vývoji stratégií v oblasti katastrof a zlepšovaní prístupu k systémom včasného varovania. Potom EU parlament má výbor ENVI, ktorý sa okrem iného venuje verejnému zdraviu. A ešte máme: Európsky zdravotnícky výbor (CDSP), okrem iného má za povinnosť komunikovať s WHO. Ich stránka začína takto: Výbor ministrov zriadil v roku 1954 Európsky výbor pre zdravie na podporu užšej európskej spolupráce v oblasti podpory zdravia. Jej idealistickým cieľom bolo vytvoriť podmienky, ktoré by ochránili a zlepšili zdravie európskych občanov. A je aj takáto pracovná skupina: Pracovná skupina pre verejné zdravie - rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia.
b.pityo
<< < 1 2 3 > >>

pekne

ale:
ad.1 - predsedu EK navrhuju clenske staty, parlament schvaluje, parlament schvaluje aj komisiu en-blok.
ad.2 - Rada schvali - a kto menuje radu? clenske staty, tu parlament nema nic
co sa tyka zdravotnictva - v podstate sefka DG sante nema nic do fungovania systemov narodneho zdravotnictva. a to si povedzme na rovinu. kontrola liekov a podobne - fasa, aj tak su lieky este stale schvalovane narodnymi uradmi (nas SUKL).

takze okrem blbabla nema realne komisia ziadne kompetencie v pripade ingerovania v zdravotnictvo clenskych statov.
pisat odporucania a stretavanie sa na pracovnych stretnutiach nie je jednoduch to iste ako vnutorny trch, konkurencia, polnohospodarstvo etc.

tu si asi budeme rozumiet.
 

 

Hľadal som to absolútne nepripravený, iba tak od oka som dával rôzne slová do vyhľadávača a je to tak spletité, že nemám istotu, či som našiel všetko, čo ma zaujímalo a či som našiel hlavného zodpovedného za centrálne varovanie členských štátov EU.

Zistil som ale, že minimálne:
-máme komisára, aktuálne komisárku pre zdravie.
-máme EU parlamentný výbor ENVI, ktorý sa venuje aj verejnému zdraviu, ale aktuálne pre Corona-vírus nepracujú ani oni, ani parlament ako celok.
-máme Európsky zdravotnícky výbor CDSP, ktorý by mal komunikovať aj s WHO.
-máme Pracovnú skupinu pre verejné zdravie - rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia. Od nás práve v tomto pracujú delegáti ÚVZ SR, teda úradu, ktorý na Slovensku má hlavnú zodpovednosť v organizácii boja proti Coronavírusu.

Teda to sú štyri, povedzme pracoviská, venujúce sa zdraviu na úrovni EU. Neviem, možno sú aj iné, mne sa ale nezobrazili, asi som nedával dobré heslá.
A výsledkom ich obetavej práce pre blaho občanov EU je iba to, že už aj pročínska WHO bila na poplach, že ide pandémia, a EU-byrokracia až podstatne neskôr vydala varovanie členským štátom EU, chlapci máme problém, ide Coronavírus.
Zbierajú množstvo informácií, aspoň predpokladám a dúfam, ale asi iba pre archív. V reále nezmohli sa na žiadne včasné varovanie, nemali absolútne nič, žiadne odporúčanie vo svojich šanónoch, ako v rámci reálnych možností efektívne konať, to je realita.
Energiu mali iba na to, aby sa snažili pristrihnúť krídla tých štátov, ktoré začali už skôr obmedzovať cestovanie, skôr, než sa Brusel zobudil, a mali sily na boj proti V4 a hlavne proti Orbánovi. Iba to ich trápi, či dosť demokraticky vystupujeme proti vírusu.

Píšeš, že ich práca je iba o blablabla, a máš plnú pravdu. Tak ich ale predsa treba zrušiť a náklady na ich fungovanie rozdeliť na nákup respirátorov pre lekárov.

Tento bloger, keď odišiel do Bruselu, sa dosť odmlčal. Teraz v časoch pandémie produkuje blog za blogom, kydá na Čínu, Rusov, či iných, a minimálne medzi riadkami priebežne robí propagandu v prospech nejakých Spojených štátov európskych. Vraj keby sme ich už mali, nemáme pandémiu. To ale aktuálne nebude fungovať, Európa je pestrá, mnohonárodná, zdanlivo sme rovnakí, ale predsa dosť iní na to, aby sme všetky kompetencie nedali do Bruselu, ale to už politizujem...

P.S.
Toto je Rada EU:
Rada Európskej únie, často skrátene len Rada je inštitúciou Európskej únie a jej najdôležitejším zákonodarným orgánom. Členom Rady je jeden zástupca na ministerskej úrovni z každého členského štátu, ktorý je splonomocnený zaväzovať sa za svoju vládu. Teda rada nie je menovaná, zjednodušene si národným ministrom na danú problematiku, tak si v Rade.

Potom máme Európsku radu:
Úloha: vymedzuje všeobecné politické smerovanie a priority Európskej únie
Členovia: Hlavy členských štátov EÚ a predsedovia vlád týchto štátov, predseda Európskej rady, predseda Európskej komisie.
Tam sa iba dohaduje a volí predseda Európskej rady.

A nepleť si to s Radou Európy. Kopírujem z Wikipédie:
Rada Európy (po angl. Council of Europe, skratka COE) je medzinárodná (medzivládna) organizácia európskych štátov, ktorej hlavným cieľom je ochrana ľudských práv a posilňovanie pluralitnej demokracie, prispievanie k uvedomovaniu si a rozvoju európskej kultúrnej identity, harmonizácia práva európskych krajín, hľadanie riešenia problémov typu xenofóbia, menšiny, ochrana životného prostredia a podobne, a pomáhanie východoeurópskym krajinám pri ich modernizačných a demokratizačných reformách.
V nej aktuálne pôsobí 47 Európskych štátov.
 

 

Tak som to našiel, volá sa to:

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)

Úloha:
posilniť obranyschopnosť Európy proti infekčným chorobám
Riaditeľka: Andrea Ammonová
Rok vzniku: 2005
Počet zamestnancov: 290
Miesto: Štokholm (Švédsko)

Úlohy
-Pomocou Európskeho systému dohľadu analyzuje a interpretuje údaje z krajín EÚ týkajúce sa prenosných ochorení.
-Poskytuje vedecké poradenstvo vládam a inštitúciám EÚ.
-Zabezpečuje včasné odhaľovanie a analýzu vznikajúcich ohrození v EÚ.
-Koordinuje Európsky program odbornej prípravy v oblasti intervenčnej epidemiológie (EPIETEN) a Európsky program verejného zdravia v oblasti mikrobiológie (EUPHEMEN).
-Pomáha vládam krajín EÚ pripraviť sa na vypuknutie nákaz.
-Organizuje Európsku vedeckú konferenciu o aplikovanej epidemiológii infekčných chorôb (ESCAIDE), výročnú 3-dňovú vedeckú konferenciu.

Link, kde som to našiel:

https://europa.eu/european-uni...

A to je ich webové sídlo:

https://www.ecdc.europa.eu/en

Tak nech nikto, ani autor blogu nekecá, že nás nikto na úrovni EU nemel ako varovať! Že to bude lepšie, ak budú Spojené štáty európske. Figu. Ak to nefunguje teraz, nefungovalo by to ani pri väčšej centralizácie moci do rúk EU-byrokratom.

Platíme tam 250 ľudí, a hoc to majú v náplni práci, kašlali na nás, nechali nás v tom! Treba ich brať na zodpovednosť, že prečo včas nevyhlásili červený kód.

EU evidentne dozrela na dôkladnú renováciu, nech aspoň funguje tak, ako vtedy, keď som v referende hlasoval za vstup.
 

 

Výborný rešerš, stálo by to aj za blog.
 

Teba štve

že tam neposlali teba, že?
 
Hodnoť

Kde su ?

Cina vsetky ukradla a teraz ich rozpredava najvyssiemu " biderovy"
https://www.thesun.co.uk/news/...
 

 

Ak súčasná situácia nevyprovokuje svet ku postupnému vzdávaniu sa závislosti na konzume, ktorej hlavným symbolom je Čína, tak už nič. Potom sme definitívne stratení.
 

 

*****
 
Hodnoť

 

Keby eu tie kompetencie mala, tak sme na tom ovela horsie. Ved vrcholni predstavitelia spochybnovali aj tie mierne a neskore opatrenia, ktore sa zaviedli na zaciatku v Taliansku.
 
Hodnoť

 

Uz prestante s tymi odami na EU. Ved to je rovnako trapne ako oslavne ody na ZSSR spred 30 rokov...

EU zlyhala, suverenne staty EU zlyhali, SR zlyhalo tiez. Taka je realita. Na druhej strane, SR zlyhala menej ako EU a zapadoeuropske staty EU. To je tiez fakt. Kto tomu neveri, nech si pozrie kolko je umrti tu a kolko v tychto krajinach.

EU mohla reagovat promptnejsie, kedze maju vlastne europske CDC, na co som tu X krat upozornoval, aj ked zurivi obhajcovia to prehliadali (som rad, ze si to konecne vsimol aj autor). EU zlyhala aj v tom, ze colnou politikou docielila stavu, ze sa velka cast priemyselnej vyroby prestahovala do Ciny a my teraz musime na kolenach prosikat cinskeho bolsevika aby nam dodal respiratory ci lieky, kedze sa tu takmer nevyrabaju. Za to moze EU. Takisto za to, ze odmietali tlacit krajiny k uzatvoreniu vnutornych hranic Schengenu, naopak proti tomu bojovali. To su vsetko zlyhania EU.

Suverenne staty, vratane SR zlyhali este viac v tom, ze sa nepripravili na krizu, aj ked vedeli co to sposobilo v Azii.


Po tomto debakli, ked este aj dnes velka cast statov EU odmieta prijat opatrenia ako povinne ruska som zasadne proti prenosu kompetencii na EU (zapadoeuropske staty). Tie sa po migracnej krize znova ukazali ako uplne nezodpovedne s nekompetentnym riadenim.

Tento stat je sice rozkradnuty a skorumpovany, no aspon si v case krizy dokazu ludia zachovat zdravy rozum, na rozdiel od nasich partnerov v zahranici. Naozaj nemam chut davat viac kompetencii Holandanom, Svedom, Talianom, Spanielom - atd., ktori nezvladaju krizu ani sami doma. A vlastne, dnes to uz plati aj pre Nemcov, kde sa im to tiez vymyka spod kontroly.
 
Hodnoť

ŠImečka - pamätáte si na vyjadrenia

istej Ursuly Gertrud von der Leyenovej? Aká bola kritika hneď ako sa začali robiť opatrenia na hraniciach a prijímať len domácich občanov (vrátane výnimiek - prepravy..)
že to ničí Schengen.. ale HLAVNE že to bráni rozširovaniu infekcie.
a bw. píše sa to Kurzarbeit!
 
Hodnoť

 

Dobre napisane. EU ma len take kompetencie ake sme jej dali. Ja by som vsak tak, ako je popisane v clanku, pravomoci nerozsiroval.

Skor by som bol za europsku ochranu hranic, armadu, jednotnu zahranicnu politiku, europsku obdobu americkej FBI. K tomu este europsky prokurator a prezident.

A to by aj stacilo, zvysok by si mal riadit kazdy stat podla seba. Aj ruska a respiratory.
 
Hodnoť

K tým milairdám eúr...

Áno, budú prichádzať miliardy eúr. V každom prípade ich budeme splácať. Ak budú z prerozdeľovaných fondov, tak ich už niekto splatil. Ak budú z novo emitovanej hotovosti, tak ich budeme splácať formou inflácie a/alebo prerozdeľovania bohatstva v raste cien finančných aktív.
 
Hodnoť

"Rusko" ,

Rusko nam pomoze len tak do hrobu ,ako vždy ked tu bola Ruska čižma ,alebo ed tu prešla!
A ty čo si myslia ako nám to "Rusko" pomáha, nech nájdu, dajú jeden dôkaz ,ale irelevantný v čom nám pomáha to "Rusko"!!!
Je my ich ľúto (hlupákov) a zároveň je to smutne a nebezpečne!
 
Hodnoť

 

Chodte do zadku p.Simecka.
"ak plán prejde, tak nemeckí či holandskí daňoví poplatníci sa budú skladať na platy slovenských zamestnancov. "

My sa budeme skladať na koho platy? Klamete a trepe hluposti. Na EU poslanca dosť zavane.
 

 

z matiky si v skole asi jednotky nemal, ak si nevies porovnat kolko do EU prispieva slovensko a kolko dostava. zase az take tazke to nieje.
 

 

Tak kolko prispeje na tych 100 miliard a kolko z nich dostane ked si taky mudry?
 

 

urcite zaplatime menej ako dostaneme. ale na vysledok si treba pockat, az ked to bude zaknihovane. alebo si tiez z tych ruskych trollov co cakaju na vladimirove milardy?
 

 

Vies o tom mechanizme ***** a vymysl hluposti. To tvoje "urcite" je blabol
 

 

tak fajn.
 

<< < 1 2 3 > >>

Najčítanejšie


 1. Jozef Sitko: Kňažko (výstižne): „Idioti v politike“ 5 752
 2. Dominika Dongova: Čo priťahuje ženy? Jeden muž mi dnes povedal.. 3 543
 3. Ondrej Putra: Samovraždy zamestnancov v kríze 2 924
 4. Pavel Macko: Policajná inšpektorka klamala, čo využil stíhaný sudca Molnár 2 477
 5. Adam Nochta: „Odporný farizej“ menom Šeliga 1 761
 6. Věra Tepličková: „Choď a ospravedlň sa, povedali mi. Tak som išiel a ospravedlnil som sa.“ 1 667
 7. Jan Pražák: Manželka a milenka 1 273
 8. Jozef Černek: Doma turistom, úvod a plán 1 252
 9. Maroš Chmúrny: Užitočný vedľajší efekt Kollárovej diplomovky 1 148
 10. Martin Greguš: Načo sa zabudlo v "Sulíkovom podnikateľskom kilečku"? Prečo platíme za normy? 1 106

Rebríčky článkov


 1. Miriam Studeničová: O záhadnej identite neznámeho z evanjelií
 2. Denis Jacko: Malinový stret
 3. Lukáš Baloga: Čínsky akciový trh dynamikou rastu jasne prekonal USA aj Európu
 4. Július Kovács: Bödöra zavreli a ospravedlňujem sa. Plus Video, kto ich drží za gule?
 5. Miroslav Galovic: Slovenské Černobyle VIII. Bývalá psychiatrická liečebňa v Bytčici. Park a drevený pavilón.
 6. Jakub Tinak: Charles Bukowski a môj postoj
 7. Štefan Vidlár: Súdňí hňusoba
 8. Andrej Hossa: Inteligentné hodinky sú trendom súčasnosti!
 9. Július Kovács: Zabudnutý príbeh z východného Slovenska
 10. Ivan Čarnogurský: ŠTÁT, PRÁVO A VEREJNOSŤ


Už ste čítali?